A hat Darsana – bölcseletelméleti irányzatok Indiában

A darsanák, úgy tűnik több pontban ellentmondanak egymásnak, ám ez amiatt lehetséges, hogy az Upanisadokban található kijelentések többféle módon is értelmezhetők. A hindu felfogás szerint az Upanisadok egymásnak sokszor látszólagosan ellentmondó kijelentései egyidejűleg igazak is lehetnek attól függően, hogy a valóságot milyen irányból közelítjük meg.
A darsanák valójában nem ellentmondanak egymásnak, hanem kiegészítik egymást. Több olyan alapvető nézőpont van, amelyben mindegyik irányzat egyetért:
  1. Az ember végső szellemi lényege (lélek) örökkévaló és elpusztíthatatlan. Ez az önvaló, amely túléli a fizikai test halálát, de az újra megszületések sorozatán keresztül ismételten visszakerül a teremtett anyagi világba (reinkarnáció).
  2. Az élőlények vágyai alapján megteremtett anyagi világban a létezés minden formája együtt jár a szenvedéssel.
  3. Az élőlény anyagi világban való szenvedésének az okozója nem Isten, hanem saját maga. Körülményeit a Legfelsőbbtől saját egyéni vágyai s korábbi cselekedetei alapján kapja. Ez az ok-okozati viszony, vagyis a karma (karma=tett, cselekedet) törvénye.
  4. Szenvedésének végső oka saját tudatlansága, s az ebből kivezető út a tudáson keresztül vezet.
Forrás: Tóth-Soma László: Bevezetés a hinduizmus vallásfilozófiájába