Yoga

A yogában különböző gyakorlatokat és meditációkat alkalmaznak azzal a céllal, hogy gyakorlója elérje a brahman-lét (lelki egyéniség, lét, tudat) transzcendentális státuszát.
Ez gyakorlatilag a szánkhja bölcseletben kidolgozott elmélet gyakorlati megvalósítása.
A yoga szó jelentése ,,összekapcsol, rögzít, egyesít.
Azonban nem teljesen megalapozott az az érvelés, amely szerint a yoga végcélja valamiféle egyesülés, pl. az egyéni lélek és a világlélek egyesítése lenne. Sőt, éppen ellenkezőleg, a különböző yoga folyamatok valódi célja – Isten és az élőlények eredeti kapcsolatának felelevenítése mellett – az anyagi természet (prakriti) és a lelki valóság (az egyéni lelkek, valamint a legfelsőbb lélek) különválasztása (kaivalya), s az élőlény anyagi világhoz való ragaszkodásának végleges felszámolása.
 • Patanjali elfogadja Isten (Ísvara) létezését, s leginkább a Yoga-sutra 1.23-24 verseire hivatkozhatunk, ahol Patanjali a felszabaduláshoz vezető egyik lehetséges útként említi az Isten (Ísvara) iránti odaadást (pranidhána), amit a Puránák bhaktiként, vagyis az Isten iránti szeretetteljes odaadás folyamataként is említenek. 
 • Patanjali yoga-iskolájában az Ísvara nem csupán az univerzumot megteremtő Isten, hanem ádipurusa, vagyis az eredeti, első és leghatalmasabb rendű lény (param-purusa), akit soha sem érhet semmiféle karmikus következmény vagy visszahatás, s aki ennél fogva különbözik az egyéni élőlénytől. 
 • Az Ísvara (param-purusa) ezen kívül eltér még a többi purusától (élőlények) abban is, hogy hozzá segíti a többi purusát a felszabaduláshoz.

Az elme szemlélete.

Patanjali szerint a yoga a finom, mentális test változásainak kontrollja vagy uralása. Szerinte a mentális test vezeti az embert a feltételekhez kötöttséghez vagy a felszabaduláshoz, és a legtöbb emberi probléma elme szintű, amelyre az egyetlen gyógyszer az elme fegyelmezése.
Az elmebeli, vagyis a mentális test jelenti a kapcsolatot a tudat és durva fizikai test között is. Patanjali nagy hangsúlyt fektet a mentális test tanulmányozására. Yogarendszere minden lehetséges eszközt megragad arra, hogy irányítsa a mentális test változásait, és hogy kibontsa erejét a magasabb célok elérése érdekében. Elméleti szempontból a yogarendszer ugyanazokon az alapelveken nyugszik, mint a szánkhja filozófia, és magába foglalja a védanta néhány tanítását is.
A yoga nyolc lépcsőfoka (ashta-anga):
 • Tilalmak / yama
 • Előírások / niyama
 • Testtartások / asana
 • Légzés kontroll / pranayama
 • Érzékek visszavonása / pratyahara
 • Koncentráció / dharana
 • Meditáció / dhyana
 • Lelki elmerülés / samadhi
A későbbi korokban ez a yogarendszer is egyre több átalakuláson, torzításon ment keresztül, s bizonyos irányzatok már Isten létezését is csak egy hipotetikus feltevésként kezelték. Meditációjuk tárgyaként ugyan elfogadtak egy mindenben jelenlévő Visnu-formát, de azt állították róla, hogy ez csupán spekuláció, ami a felszabadulás eléréséhez eszközként szolgál. Patanjali azonban elfogadta, hogy az élőlény Isten iránti odaadásának eredményeképpen megszabadulhat anyagi ragaszkodásaitól.

Forrás: Tóth-Soma László: Bevezetés a hinduizmus vallásfilozófiájába

Patanjali rendszeréről bővebben a későbbiekben még írok...